Marina E.G. (Menorca, 1991) La seva pràctica artística es fonamenta en el diàleg entre les vivències personals i els imaginaris col·lectius, especialment del context cultural que l'envolta. Igualment, entre la subjectivitat del propi cos i els sentiments que aquesta presència pot provocar en els altres. L'artista aborda els seus projectes des de la creació intuïtiva i interdisciplinària (principalment la performance i instal·lació, però també les arts plàstiques i la poesia) i la investigació artísticoteorica, la combinació de les quals són transversals a l'experiència del propi cos. E.G. combina la seva pràctica individual formant part del col·lectiu artístic K.G.G. (Kitchen Guateque Grup), col·laborant amb altres artistes i/o agents culturals, i amb l'educació basada en les arts.